Menu
Winkelwagen

Privacy Policy

Privacy Policy

1. Bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgenomen in het Discus van de Weerd klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Discus van de Weerd, Hoofdstraat 106, 3901 AX in Veenendaal. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Discus van de Weerd, of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, e -mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Vragen betreffende of inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Discus van de Weerd, Hoofdstraat 106, 3901AX, Veenendaal.


2. Privacyverklaring

Discus van de Weerd. Discus van de Weerd waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De Discus van de Weerd websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Discus van de Weerd respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.


3. Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze eventuele actiesite(s) bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Discus van de Weerd gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.


4. Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u Persoonlijke Gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor deelname aan een kansspel of wedstrijd, of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Discus van de Weerd zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is, en afhankelijk wat in eventuele actievoorwaarden met u is overeengekomen. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.


5. Inzage en correctie

Eventuele bestanden in het geval van acties worden aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot Discus van de Weerd, info@discusvandeweerd.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.


6. Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.