Verzendinformatie

Verzendinformatie huisdierenspeciaalzaak.com, treponti.nl, jean-peau.nl, kvv-shop.nl

Na het bevestigen van uw bestelling, volgt de betaling.
Deze wordt bevestigd via een email naar het door u opgegeven email-adres. Krijgt u geen bericht neem dan contact met ons op. 

Uw bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk verzonden na het ontvangen van uw betaling.
Indien besteld voor 15 uur, streven wij er naar uw bestelling dezelfde dag te verzenden.
Bestellingen geplaatst op vrijdag tussen 15:00 en maandag 15:00 worden op maandag verzonden. Voor België en andere landen is de levertijd gemiddeld 3 tot  wel 10 werkdagen.

Indien een model, maat of product niet op voorraad is, nemen wij contact met u op. Vaak door middel van een email. 

Bij retourzendingen altijd de meegeleverde retour-kaart invullen, óf een briefje met notitie waarom het retour gestuurd word en wat uw wensen zijn met de zending.  Bijvoorbeeld omruilen, kwaliteit, of creditering.

Retourneren en bijhorende kosten zijn altijd voor de ontvanger, tenzij anders is overeengekomen.
Bij het verzenden van een nieuw product als gevolg van een eerdere bestelling ( ruilen, maat, kleur enz) nemen wij de verzendkosten op ons. ( u betaald 1x verzending, wij 2x )   

Retourneren kan met de door u ontvangen verpakking, als ook in elk ander wettelijk aangestelde verzend mogelijkheid. 
Eventueel gemaakte retour kosten, welke uitgekeerd zouden moeten worden, kunnen nooit meer bedragen als de door ons gebruikte frankering voor dat product. 


Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen in de winkel op 0318-512965, of via de email info@huisdierenspeciaalzaak.com, info@jean-peau.nl.
 

Shipping information petenspeciaalzaak.com, treponti.nl, jean-peau.nl, kvv-shop.nl


After confirming your order, payment will follow.
This will be confirmed by email to the email address you provided. If you do not receive a message, please contact us.


Your ordered items will be shipped as soon as possible after receiving your payment.

If ordered before 3 pm, we aim to ship your order the same day.

Orders placed on Friday between 3:00 PM and Monday 3:00 PM will be shipped on Monday. For Belgium and other countries, the delivery time is on average 3 to 10 working days.


If a model, size or product is not in stock, we will contact you. Often by means of an email.


For returns always fill in the supplied return card, or a note with a note why the return will be sent and what your wishes are with the shipment. For example, exchange, quality, or credit.


Returns and associated costs are always for the recipient, unless otherwise agreed.

When shipping a new product as a result of a previous order (exchange, size, color, etc.), we take on the shipping costs. (you pay 1x shipping, we pay 2x)


You can return with the packaging you received, as well as in any other legally designated shipping option.

Any return costs incurred, which should be paid, can never amount to the postage used by us for that product.If you have any questions regarding the above information, please do not hesitate to contact us at the store on 0318-512965, or via email info@huisdierenspeciaalzaak.com, info@jean-peau.nl.